Interview online marketing.

inspiration.jpg
Van Hylke Stroo kreeg ik onlangs deze email in mijn inbox:

Beste Matthijs,
Een tijd geleden kwam ik via een filmpje (kamer gezocht) bij je blog terecht. Ik ben met een klein onderzoek bezig waarin ik kaart breng welke mogelijkheden kleine ondernemers hebben op het gebied van online marketingstrategieen. In tegenstelling tot grote ondernemingen, die beschikken over personen/afdelingen die de strategie uitvoeren of bepalen, hebben deze kleine ondernemingen het een stuk moeilijker om zichzelf staande te houden. Ik heb een korte vragenlijst waarin ik van ‘experts’ en mensen die zich vaker verdiepen in deze stof hun mening over dit onderwerp probeer te peilen.

Je voelt hem al aankomen, zou je aan dit korte onderzoek willen meedoen? Ik verwacht dat het je nog geen half uur kost.
Je zou me er enorm mee helpen. Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,
Hylke Stroo

Bij deze mijn antwoorden op de vragen. Hoe denken de lezers van mijn blog over de vragen en antwoorden?

1.1 Korte beschrijving over uzelf (naam, achtergrond, ervaring, gewerkt voor?)
Matthijs Roumen, student Communication & Multimedia Design te leeuwarden, ervaring met social media middels eigen actie – Matthijs zoekt kamer! – en onderzoek naar social media voor Rhinofly.

1.2 Bent u het met mijn constatering eens? Hebben kleine bedrijven een veel mindere kans om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van marketing?
Ja en nee. Het is logisch dat grote bedrijven makkelijker toegang hebben tot behulpzame data – bijvoorbeeld research documenten van Forrester – waardoor risico’s in social media te beperken zijn en waardoor sociale strategiën scherper worden opgezet.

Aan de andere kant hebben kleine bedrijven een grotere vrijheid. Er hoeven geen uitgebreidde risico analyses gedaan of stakeholder overtuigd te worden van het nut van social media.

1.3 Was dit verschil tijdens web 1.0 net zo groot als dat het nu is? Zoja, wat is het verschil?
De interactie tussen gebruikers online is stukken groter geworden. Er vinden conversaties plaats.

1.4 Hoe gaat de kleine ondernemer naar uw mening op dit moment om met de vele mogelijkheden van online marketing?
De mogelijkheden worden nog veel te veel onbenut gelaten. Onwetendheid is hier de grootste boosdoener.

1.5 Wat zijn volgens u de heikelpunten waar men als kleine ondernemer tegenaan loopt?
Zoals genoemd in 1.4, onwetendheid.

2.1   Bestaan er al diensten/activiteiten/instanties waarbij kleine ondernemingen terecht kunnen voor hun vragen op dit gebied? Zoja, welke en voldoen deze activiteiten aan de wensen van de ondernemingen?
Nee. Naar mijn weten niet echt. Joery Bruintjes is bezig met Sparkly Media, ik weet niet wel segment hij hiermee bedient. Daarnaast is uit data van bijvoorbeeld Forrester veel informatie te halen en zijn er wel goede boeken over te vinden (Groundswell, Cluetrain Manifesto).

2.2  De toenemende eisen die consumenten steeds vaker hebben, zorgen er misschien zelfs voor dat consumenten juist naar de klantgerichte kleine ondernemingen gaat. De klant proberen binnen te halen is dan een belangrijke taak. Wat zou het advies van u zijn wanneer deze zich online meer wil profileren? Zelf kennis vergaren en oplossingen bedenken of uitbesteden voor veel geld? (los de doelgroep en financiele mogelijkheden)
Waarom los gezien van de doelgroep? De manier waarop deze moet worden benaderd ligt geheel aan de samenstelling van de doelgroep en het technische gebruikersprofiel.

2.3   We gaan automatisch vanuit dat het nadelig is om klein te zijn, maar heeft het voor kleine  ondernemingen ook voordelen om kleinschalig bezig te zijn op het gebied van online marketing? Zoja welke voordelen?
Zoals genoemd in vraag 1.2: vrijheid in lef.

2.4 Het marktaandeel-denken (push-marketing) steekt af met de huidige consument. Mede daardoor is het van belang dat ook  de kleine ondernemer kan innoveren. Wat zijn volgens u marketingstrategieën van deze tijd?
Aanwezig zijn in social media land en conversaties faciliteren in plaats van beheren.

3.1 Conceptgericht denken, Virals, Affiliate marketing allemaal mooie termen die hetzelfde doel hebben. Maar worden deze technieken ookal bij kleine ondernemingen gebruikt?
Nee, nog veel te veel onbenut.

3.2 Zelf ben ik gewezen op Brandgagement, een strategie die men kan toepassen om de consument in het algemeen te koppelen aan je merk/dienst. Je doet jezelf of de organisatie lijken als een doorzichtig horizontale onderneming die echt  luistert naar de wensen van de consument. Geen verkooppraatjes, maar prikt de consument van tegenwoordig hier niet snel doorheen?
Jawel. En daarom is het van groot belang om deze beloftes ook na te komen!

3.3 Wat is uw visie op de toekomst op het gebied van online marketing?
Meer social, van push naar pull. Daarnaast krijgen de kleinere ondernemingen ook de mogelijkheid om zich helder en goed te positioneren.

1 Comment Interview online marketing.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.