Is bloggen mainstream?

blog.jpg
Vandaag presenteerde Technorati, indexeerboer van weblogs, het begin van een rapportage over de verzamelde data die Technorati in het afgelopen jaar bij elkaar heeft gesprokkeld. Technorati deponeerde een paar stellingen, maar daar was ReadWriteWeb het niet helemaal mee eens …

Zo claimde Technorati uit haar data te halen dat  het schrijven van blogs vrij mainstream begint te worden. ReadWriteWeb schreef een aanvallend tegenartikel waarin de stellingen van Technorati min of meer onder het kleed werden geschoffeld. ReadWriteWeb schreef in deze post het volgende:

Of those 133 million blogs that Technorati has indexed – guess how many of them have been posted to in the last 7 days? 1.1% of them, or 1.5 million total.

Just for context, 1.6 million people in the US have defaulted on their mortgages last year. In 2005 there were 1.6 million people around the world who could speak Esperanto. 1.6 million people went to the Minnesota State Fair last year.

Is blogging mainstream? Globally, fewer people are posting to their blogs each week than go to the Minnesota State Fair or speak Esperanto. Maybe the impact of blogging on media is comparable to the economic impact of an equivalent number of people defaulting on their mortgages, but that would be a pretty drastic statement to make.

Zelf vond ik het aantal actieve blogs enorm tegenvallen. 1.1% actief? Boel weinig. Lees voor meer achtergrond en informatie het rapport op Technorati (wordt op moment van spreken met de dag verder aangevuld) en het artikel op ReadWriteWeb.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.