Iran: The Nation of Bloggers [Video]

iran_blogs.jpg
In Iran is het niet de gewoonste zaak om alles te kunnen bespreken wat je denkt, hoe je je voelt en wat je visies zijn. Vooral als het gaat om onderwerpen als politiek, mensenrechten en liefde.

Techniek verandert deze beperking. Door gebruik te maken van weblogs, Twitter en sociale netwerken kunnen gedachten en visies worden gedeeld. Zowel persoonlijk met je echte naam als anoniem. En vooral dat laatste geeft de jeugd van Iran de mogelijkheid om zich te bundelen tegen een macht waar ze eerder machteloos tegenover stonden. Dit wordt prachtig weergegeven in onderstaande video, een project van 4 studenten van de Vancouver Film School (VFS). (HD versie hier)

Iran telt 70.000.000 inwoners, waarvan de helft jonger (50%) is dan 25. En dat is echt enorm veel. In Nederland is dat percentage rond de 30%. Van de generatie in Iran van onder de 25 is het meerendeel het niet eens met het huidige régime. Waar vroeger niet de mogelijkheid was om hier over te discuseren (al helemaal niet op grote schaal) gaat dit tegenwoordig met de huidige technieken gemakkelijker. Een mooi citaat die ik elders tegen kwam luid als volgt:

“Blogs allows many Iranians access to ideas and freedom of expression they haven’t had for close to thirty years.”

Iran heeft een enorme blogpopulatie. Er zijn ongeveer 700.000 weblogs waarvan er 100.000 weblogs actief zijn. Afgezet tegen de populatie van Iran, resulteert dit in een derde plek in de blog activiteit ranglijst. En dat is echt enorm hoog, als je factoren als internet penetratie en verbinding structuur ook meetelt.

Techniek geeft mensen een stem. Techniek verandert de manier van communiceren, wat in dit geval echt geweldig is!

(Bronnen: Boinboing.net, GlobalVoices.com)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.